Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizator
Patronat honorowy
 

 

Zobacz jak było na 10 Forum
Najlepsi eksperci
Kryształy Przetargów Publicznych
Ciekawa lokalizacja

FORUM PRZETARGÓW PUBLICZNYCH to największa w Polsce konferencja w całości poświęcona praktyce funkcjonowania systemu zamówień publicznych. Od dziesięciu lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem środowiska bezpośrednio związanego z zamówieniami publicznymi, gromadząc zarówno zamawiających, jak i wykonawców, a także grono najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie prawa zamówień publicznych.


X edycja FORUM PRZETARGÓW PUBLICZNYCH odbyła się w dniach 12–14 października 2015 r. w Hotelu Warszawianka w Jachrance k. Warszawy

 


Temat przewodni tegorocznej edycji FORUM brzmiał:

Prawo zamówień publicznych – problemy praktyczne w świetle nowych dyrektyw,  aktualnych przepisów i planowanych zmian


 

Podczas spotkania szczegółowo omówione zostały m.in. następujące zagadnienia:

 • Przewidywane skutki wdrożenia nowych dyrektyw do prawa krajowego
 • Zmiana umowy o zamówienie publiczne – stan obecny i nowe możliwości wynikające z dyrektyw
 • Zmiany zasad dokonywania opisu przedmiotu zamówienia wynikające z nowych dyrektyw zamówieniowych
 • Poleganie wykonawcy na zasobach ekonomicznych innych podmiotów – orzecznictwo i poglądy doktryny
 • Tajemnica przedsiębiorstwa w praktyce i poprawne jej wykazanie w świetle orzecznictwa KIO
 • Zmiany w umowie o zp a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Jednolity europejski dokument zamówienia jako oświadczenie wykonawcy


Do udziału zaprosiliśmy:

 • kierowników działów zamówień i specjalistów ds. zamówień publicznych w administracji rządowej oraz samorządowej
 • konsultantów i trenerów zamówień publicznych
 • przedstawicieli firm startujących w przetargach
 • wójtów, burmistrzów, prezydentów, kierowników wszystkich jsfp

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2013 PRESSCOM Sp. z o.o.