Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizator
Patronat

Zdjęcia hotelu

 

 

Galeria zdjęć z forum jest już dostępna!
Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji
Ciekawa lokalizacja pod Warszawą
Zobacz filmową relację z 10 Forum Przetargów Publicznych

XII FORUM PRZETARGÓW PUBLICZNYCH

16-18 października 2017 r.,

Hotel Warszawianka w Jachrance k. Warszawy


 

FORUM PRZETARGÓW PUBLICZNYCH to największa w Polsce konferencja w całości poświęcona praktyce funkcjonowania systemu zamówień publicznych. Od jedenastu lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem środowiska bezpośrednio związanego z zamówieniami publicznymi, gromadząc zarówno zamawiających, jak i wykonawców, a także grono najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie prawa zamówień publicznych.

 

Temat przewodni:

Prawo zamówień publicznych rok po nowelizacji – problemy występujące w praktyce i orzecznictwie


W programie m.in.:

  • pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem kryterium dotyczącego personelu
  • zasada proporcjonalności przy formułowaniu warunków udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  • podział zamówienia na części w praktyce i orzecznictwie KIO
  • zamówienia objęte zasadą konkurencyjności (zamówienia o wartości od 50 000 zł do 30 000 euro, realizowane w ramach programów operacyjnych)
  • ocena podmiotowa wykonawców w świetle najnowszego orzecznictwa KIO, SO oraz TSUE
  • procedura self-cleaningu, czyli samooczyszczenia się wykonawcy, a fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w praktyce i orzecznictwie KIO

 

Do udziału zapraszamy:

  • kierowników działów zamówień i specjalistów ds. zamówień publicznych w administracji rządowej oraz samorządowej
  • konsultantów i trenerów zamówień publicznych
  • przedstawicieli firm startujących w przetargach
  • wójtów, burmistrzów, prezydentów, kierowników wszystkich jsfp

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2017 PRESSCOM Sp. z o.o.