Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizator

Zdjęcia hotelu

 

 

GALERIA ZDJĘĆ z Forum jest już dostępna!
Zobacz filmową relację z poprzedniej edycji Forum
Kryształy Przetargów Publicznych
Ciekawa lokalizacja

FORUM PRZETARGÓW PUBLICZNYCH to największa w Polsce konferencja w całości poświęcona praktyce funkcjonowania systemu zamówień publicznych. Od jedenastu lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem środowiska bezpośrednio związanego z zamówieniami publicznymi, gromadząc zarówno zamawiających, jak i wykonawców, a także grono najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie prawa zamówień publicznych.


XI edycja FORUM PRZETARGÓW PUBLICZNYCH odbyła się w dniach 10–12 października 2016 r. w Hotelu Warszawianka w Jachrance k. Warszawy

 


Temat przewodni tegorocznej edycji FORUM brzmiał:

Nowelizacja prawa zamówień publicznych – najważniejsze zmiany i ich konsekwencje dla poprawności i przejrzystości prowadzonych procedur przetargowych


 

W programie m.in.:

  • Warunki udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i opis sposobu ich spełniania po nowelizacji
  • Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a procedura „self-cleaning” w świetle nowelizacji
  • Oświadczenia i dokumenty, jakich może żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniach poniżej i powyżej progu unijnego, oraz moment ich żądania na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu
  • Nowe zasady prowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i „procedura odwrócona” w świetle nowelizacji
  • Dopuszczalny zakres wprowadzania zmian do zawartych umów w zamówieniach publicznych po nowelizacji, pojęcie zmiany istotnej, zmiana dokonana z naruszeniem przepisów ustawy i okoliczności dopuszczające rozwiązanie umowy przez zamawiającego


Do udziału zaprosiliśmy:

  • kierowników działów zamówień i specjalistów ds. zamówień publicznych w administracji rządowej oraz samorządowej
  • konsultantów i trenerów zamówień publicznych
  • przedstawicieli firm startujących w przetargach
  • wójtów, burmistrzów, prezydentów, kierowników wszystkich jsfp

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2016 PRESSCOM Sp. z o.o.